Seminar Details
 

 

Seminar Details
Advanced Level 2  (Level 13+, 13++)
27 - 28 November 2021
Skopje, Macedonia
Zarko Markovic, Biljana Markovic Stamenova

Seminar Organizer: M.E.L. MACEDONIA

https://melmacedonia.com
info@melmacedonia.com
+389-70-22-77-25

Languages: Македонски
 
НАПРЕДНО НИВО 2 - 05 HUE
(Ниво 13+ и 13++)
Време:
Сабота: 10:00 - 15:00 часот  (20-30 мин порано за регистрација)
Недела: 10:00 - 15:00 часот
 
Сите кои ќе присуствуваат на двата дена од предавањето, добиваат диплома за завршено Напредно ниво 2 во Методот за примена на Универзалната Енергија.
Локација: Дополнително ќе биде утврдена
Цена:
5,800 ден
 
Уплатата треба да се изврши на следната жиро сметка:
М.Е.Л. Македонија
300000002396518
Комерцијална Банка
Цел на дознака: Уплата за учество на семинар за ниво _____од (име на учесникот)
 
Забелешка: За практиканти кои веќе го завршиле ова ниво или се на повисоко ниво, присуството на семинарот е бесплатно. Доколку сакаат да присуствуваат потребно е да ја понесат дипломата од последното завршено ниво при влез на семинарот.
Пријавување:
Потребно е да се пријавите за семинарот најмалку 1 недела пред неговото одржување.

Начин на пријавување:
  • По email на: info@melmacedonia.com
  • На телефон (може и преку смс порака):  070-227-547
Инструктори: Жарко Марковиќ и Билјана Марковиќ
 
Повеќе информации за содржината на ова ниво има во делот „Опис на семинарите“ на оваа веб страна. Контакт телефон: 070 227 547.